Arkitektur

Arkitektur innehåller så mycket mer än att bara rita hus. Man behöver vara insatt i själva byggprocessen, vara uppdaterad vad gäller myndighetskrav och även ha en någorlunda uppfattning om en byggnads konstruktion. De kunskaperna har man sedan med sig som "bakgrundsbrus" vid ett möte med kunden. Då gäller det att ta reda på alla fakta som t.ex. tomtens förutsättningar, markens

beskaffenhet, detaljplanens krav, ekonomi men framför kundens behov, önskemål och drömmar.

Det handlar alltså om att lösa alla krav, behov och intressen i en snygg och funktionell förpackning. Detta gör arbetet så roligt. Det innebär att man måste aktivera både sin skapande konstnärliga del och sin logiska del för att veta att lösningen kommer att fungera. Man måste tänka tredimensionellt, föreställa sig ljusets skiftningar och färgens påverkan. Hela den komplexa bilden skall visualiseras i ens inre och förmedlas till kunden. Det fantastiska är att något som skapas ur fantasin får uttryck i något som fungerar i verkligheten.

Målet är att hjälpa människor uppfylla sina drömmar och att göra det på ett estetiskt sätt.

I likhet med många arkitekter drömmer jag om att skapa en byggnad som är nyskapande och fantastiskt ur skulptural och arkitektonisk synpunkt, som samtidigt angriper byggnadskonsten på ett revolutionerande sätt. Byggnadsbranchen är väldigt traditionsbunden och det är mycket roligt och utmanande att utveckla det som funnits i så många år. Att se vad alla andra tidigare sett, men tänka vad ingen tidigare tänkt. - Detta är ett tankesätt som finns i mig i allt jag gör, så på ett sätt kan man säga att jag redan jobbar med mitt drömjobb.

De höga visionerna finns till för att ha något att röra sej mot. De behövs för att fortsätta utvecklas, något som är viktigt för mig. Därför är jag alltid öppen för nya tankesätt och intresserad av nya

trender, men samtidigt inte rädd för att göra något som går emot de nuvarande trenderna.

Ett annat intresse Feng Shui som jag tycker är ett bra komplement för förståelsen av tingens och färgernas påverkan på den själsliga harmonin. Nya sätt att se på verkligheten kan ge ett frö till nyskapande arkitektur och är därför viktiga att ta vara på.