Att tänka på

Här följer, mycket kortfattat, några tips för sådant man bör tänka på när man bygger nytt. Framför allt för dem som bygger sitt första hus.

Tips vid nybyggen
Anpassning till tomt. Huset skall finna sin plats på tomten och i området. Med det menas att man skall ta hänsyn till tomtens utformning, markförhållanden, vädersträck och eventuella utsikter.

Ofta kan denna anpassning bli helt avgörande för husets utformning och planlösning. Byggnadens yta, höjd och takvinkel kan också begränsas av detaljplanens krav som gäller just för din tomt. Ofta finns det en begränsning för vilken del av tomten man får bebygga - en förgårdslinje eller så kallad prickig mark.

Tänka på de egna behoven. Vad behöver jag som ska bo där. De egna behoven, önskemålen och drömmarna kanske rentav innebär att en tomt inte är lämplig. Vill man t.ex. ha ett enplanshus och det är en brant sluttningstomt så går det ej att bygga sitt drömhus där.

Ekonomin. Det är en självklar faktor, men viktig att ha i åtanke redan från början. Vissa byggsätt eller utseenden/material kan kräva en ekonomi man inte har. Även tomtens utseende kan påverka. På en bergig sluttningstomt krävs det kanske sprängningar medan en väldigt vattensjuk tomt kräver mycket fyllnadsmassor, dräneringsåtgärder eller tom pålning. Höga kostnader innan man ens hunnit börja byggnationen av huset. Man skall också ha alla extra kommunala avgifter som tillkommer för bygglov, anslutningsavgift osv i åtanke. De kan variera mycket för olika kommuner.

Viktiga saker att tänka på
Att vara byggherre innebär ett mycket stort ansvar. Ordet i sig misstolkas ofta och man tror att byggherre betyder den som bygger eller byggmästaren, men i själva verket är det personen som står för bygget och som skall bo i huset.

Byggherren anlitar i sin tur en entreprenör och då är det mycket viktigt att

förstå skillnaden mellan vad en totalentreprenad och en delad entreprenad innebär.

Anlitas en totalentreprenör står denna för att allt ska gå rätt till på bygget. Denne anlitar i sin tur underentreprenörer och tar ansvar för allt byggande och ser till att de krav som finns följs. En klumpsumma betalas och i slutändan levererar totalentreprenören en färdig produkt. Många husföretag säger att de är totalentreprenörer när de egentligen bara agerar och tar ansvar som en

byggmästare i en delentreprenad. Mycket förenklat kan man säga att om du bara behöver teckna ett kontrakt för ett färdigt bygge så handlar det om en totalentreprenad. Behöver du teckna flera kontrakt med olika entreprenörer så handlar förmodligen om en delad entreprenad.

Om du anlitar en byggmästare eller ett husföretag som huvudentreprenör och sedan tecknar kontrakt med olika underentreprenörer som för tex el-, vvs- och markarbeten så har du som byggherre ett mycket större ansvar. Då är det byggherrens uppgift att se till att de olika underentreprenörerna samarbetar. Byggherren behöver då också samordna alla leveranser och monteringar, men är även ansvarig för bygget i det hela. Detta innebär även att man har ansvar för:

  • Arbetarskydd. Att t.ex. byggställningar byggs rätt så arbetarna inte skadas och att övrigt arbete går till på rätt sätt.
  • Att giltiga försäkringar finns som byggfelsförsäkring
  • Slutförandeförsäkring eller om något fel upptäcks senare Detta är bara några exempel och inte en fullständig lista
  • En byggmästare brukar ofta ta på sig rollen som totalentreprenör. Även vissa husföretag som Myresjöhus utför rena totalentreprenader. Då tillsätts oftast en byggledare som håller i hela bygget och ansvarar för samordningen. Oftast brukar entreprenörerna träffas under byggets gång på, i förväg, bestämda byggmöten där de kommer överens om arbetsgången eller löser problem. Det är ganska vanligt att en byggentreprenör är totalentreprenör som t.ex. Skanska eller NCC. Då köper de in mark-, vvs- och eltjänster, men det är fortfarande de som håller i bygget.

    Mycket av det som nämns här finns bra förklarat på en del av Myresjöhus hemsida som Arkitektur & Design Aleksandra Ohlson varit del i att utveckla. Klicka här för att se den sidan.