Bakgrund

Utbildad arkitekt på Chalmers. Har arbetat ett halvår i London, ett år i Amsterdam, ett år hos en Landskapsarkitekt och sex år hos byggnadskonsult BSV i Värnamo. Har sedan 1985 arbetat i egen firma med avbrott för bl.a. en tjänst på två år hos småhusföretaget Myresjöhus som utvecklingsarkitekt. Har genom åren gått på ett flertal kurser för att utvecklas som arkitekt. Bl.a. färgsättningskurser, trendseminarier, studieresor både inom- och utomlands.

Mycket intresserad av Feng shui och intresserad av Yoga. Har använt inslag av feng shui i mina skapelser. Framtida arkitekturen tenderar att bli allt mer individuell där fler och fler vill och har möjlighet att påverka och sätta egen karaktär på sitt boendet. Hemmet blir också mer och mer en tillflykt från en stressad värld och därför gäller det att ta vara på olika gamla och nya tankesätt

som t.ex. Feng shui.