Det ljuva livet
Tillbaka

2002 blev Arkitektur & Design anlitad som arkitekt i ett samarbetsprojekt mellan NCC och Finndomo AB. Det handlade om att rita ett bostadshus till tävlingen "Bygg så att vi har råd att bo" som var en entreprenadtävlig

anordnad av SABO. Kriterierna var att man till en maximerad summa per kvadratmeter skulle uppföra hyresrätter med flexibel tilltalande arkitektur och lösningar som var optimala både för boende och produktion.

Många företag, bl.a IKEA och Skanska, var med och tävlade. NCC och Finndomo vann tävlingen med påföljd att flera hundra Det Ljuva Livet bostäder byggts runt om i landet. De avgörande faktorerna var samverkan mellan en välutvecklad byggmetod för industriellt byggande som Finndomo bidrog med, NCC´s kunnande på byggplatsen samt en tidig arkitektmedverkan som tog vara på volymsbyggandets fördelar.

Från Arkitektur & Design Aleksandra Ohlson krävdes en inblick och förståelse för tillverkningsmetoderna för att skapa bästa möjliga bostadslösningar och utnyttja möjligheterna som fanns inom samarbetsparterna.

NCC, Finndomo och Arkitektur & Design lyckades med detta och skapa bostäder som i sin helhet uppfyllde kriterierna bäst.