Företaget

Företaget Arkitektur & Design Aleksandra Ohlson är ett enmansföretag som startades runt 1985. Som enmansföretag är det flexibelt och lättrörligt och kan även arbeta med andra arkitekter eller konsulter om projektets omfattning skulle kräva det.

Arbetet har ändrats en hel del under årens gång. Från att till en början ha lett hela projekt, från skiss till färdigt bygge, till att numera komma med idéer, förslag, visioner, kreativa lösningar och innovationer som förmedlas till privatkunder, företag och storföretag så som stora koncerner.

Stora projekt som pågått i flera år har varit för Finndomo med Modulent och Hjältevadhus samt Myresjöhus. Där var uppdraget att utveckla hustyper, husdetaljer, inredning och att se in i framtiden för att skapa boende för nya generationer. Det är viktigt för småhusföretagen att genom förnyelse och ständig utveckling attrahera nya kunder.

Ett annat större företag som Arkitektur & Design arbetat med är NCC.

Arbetsuppgifterna i företaget varierar mellan:
 • projektering av ett bostadsområde från gatuutformning till hustyper och deras färgsättning
 • fabriksanläggningar, kontor eller ett bostadskomplex
 • kataloghus som kompletterar det befintliga sortimentet
 • villor anpassade till platsen och kundens önskemål
 • uterum
 • hjälp med inredning eller färgsättning
 • till- och ombyggnader av kontor, flerbostadshus eller villor
 • hjälp med in och utvändig färgsättning
 • Den färdiga produkten till kunden kan vara en enkel idéskiss, bygglovshandlingar, rena bygghandlingar att bygga efter, detaljritningar, färgsättningsförslag eller visualiseringar. Ofta kan det vara svårt att från en planlösning förställa sig rummets eller husets volym. Då är visualisering som ofta består att perspektiv ett bra hjälpmedel. Samtidigt får man också bättre känsla för hur olika material och färger kan komma att uppfattas i verkligheten.

  Till kundkretsen hör de som vill att arkitekturen skall ge oväntade rumsupplevelser och egen identitet.

  Är det något du undrar över så hör av dig! Jag svarar gärna på alla frågor för att förtydliga eller förklara något. För kontaktinformation klicka här eller på länken kontakt till vänster.