Projekt

Här går det att läsa om ett antal projekt som visar den mångfald och erfarenhet som finns inom företaget Arkitektur & Design. En del projekt är utförda direkt mot en privatkund, andra i samarbete med en byggentreprenör. Vid vissa arbeten har Arkitektur & Design tagit hand om hela projekteringskedjan från första idéskiss till projektering, anbudshandlingar, byggmöten, byggbesiktningar och slutbesiktning. I andra fall stod Arkitektur & Design för idéer och skisser till arkitektoniska lösningar.

Villor

Arkitektur & Design har ritat flertalet villor. De är anpassade till platsen och kundens specifika behov. Det kan handla om problematiska tomter, anpassningar till detaljplaner eller kundens speciella önskemål om arkitektonisk utformning... läs mer.

Tillbyggnader/Ombyggnader

En del TV-program har bidragit till ett ökat intresse för om- och tillbyggnader eller en total "make over". Innan man sätter igång med ett sådant projekt är det viktigt att tänka igenom helheten känna in och ta vara på den befintliga arkitekturen. Kanske vill man göra ombyggnaden i olika etapper... läs mer.

Fabriksbyggnader

Vid projektering av fabriksbyggnader är det ett markant större fokus på funktionen än vid projektering av bostadshus. Det är företagets verksamhet som till stor del bestämmer över storleken och utformningen av byggnaden. Arkitektur & Design har skapat ett flertal olika fabriker för företag med väldigt olika verksamheter... läs mer.

Det ljuva livet

Ett flexibelt flerbostadshus utvecklat tillsammans med NCC och Finndomo. Det medverkade i tävlingen "Bygg så vi har råd att bo". Här går det att läsa om projektet...läs mer.