Samarbeten

Arkitektur & Design har genom åren utfört arbeten för privatpersoner, företag och institutioner. Det har handlat om rena designarbeten med ett begränsat och definierat uppdrag men också samarbeten utdragna över längre tid med företag som Skanska, NCC, Myresjöhus, Hjältevadshus, Modulenthus och Finndomo. På uppdrag av dessa företag har flertalet hus ritats, bostadsområden har plannerats och kataloger har utvecklats. Mer om detta kan läsas nedan.

Myresjöhus

Arkitektur & Design har genom åren anlitats av Myresjöhus. Uppdrag har bl.a. varit att som Utvecklingsarkitekt arbeta fram nya hustyper, förädla i husens ingående detaljer och även hjälpa till att

välja de produkter som köps in. Ibland har focus lagts på enstaka hus och ibland på större projekt. Se bilder.

Modulenthus/Hjältevadshus

Finndomo med dess dotterföretag Modulenthus och Hjältevadshus anlitade Arkitektur & Design för att ta fram ny design för deras hustyper. Uppdraget krävde god kunskap och inblick i

företagens speciella tillverkningsmetoder inom volymteknik.  Se bilder.