Tillbyggnader/Ombyggnader
Tillbaka

En byggnad skapad för sin tid uppfyller önskemålen och kraven som gällde då. Förutsättningar och levnadssätt ändras med åren. Det kan vara så att familjen utökats, man har köpt ett hus som inte riktigt uppfyller alla kriterier eller drömmar. För en fabrik kan det hända att produktionen ändrats eller utökats. En tillbyggnad eller ombyggnad är ett då ett bra alternativ.

Det är en hel del aspekter man behöver ha i åtanke. Vid förändrad rumslösning behöver man ta hänsyn till byggnadens bärande delar, se till att myndigheternas nya krav vad gäller tex ventilation eller tillgänglighet uppfylls, men framförallt gäller det att närma sig den befintliga byggnadens arkitektur med respekt. Det gäller att ta vara på det som är bra i huset och tillföra byggnaden ett mervärde.
Arkitektur & Design Arkitektur & Design har mångårig erfarenhet av att hjälpa till att lösa den sortens problem.